Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

zbroo
23:17
zbroo
23:16
Reposted fromFlau Flau viaiwannabeyour iwannabeyour
zbroo
23:06
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
zbroo
22:59

April 28 2018

zbroo
01:20
3037 5f5d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
zbroo
01:13
zbroo
01:10
8906 6472 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
zbroo
01:03
8943 b73b
Reposted from4777727772 4777727772
zbroo
01:03

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć, gdy Cię widzę

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt via4777727772 4777727772
zbroo
01:02
3748 d6b2 500
Reposted from4777727772 4777727772
zbroo
01:00
Dzisiaj tak bardzo chcę Cię pocałować, że gryzę się we własny oddech.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaaskman askman
zbroo
00:59
7743 a7bd
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zbroo
00:59
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viairmelin irmelin
zbroo
00:56

March 06 2018

zbroo
01:45
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabrystol brystol
zbroo
01:17
2208 52d7
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zbroo
00:57
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zbroo
00:56
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
zbroo
00:56
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaampajewska ampajewska

February 19 2018

zbroo
17:14
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viacaligula caligula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl