Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

zbroo
18:39


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapesymista pesymista
zbroo
18:39
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapesymista pesymista
zbroo
18:39
0622 0760 500
... :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapesymista pesymista
zbroo
18:37

September 05 2017

23:30
7081 e791
Reposted fromamatore amatore viapesymista pesymista
zbroo
23:30
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapesymista pesymista
zbroo
11:56
7973 7699 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
11:56
3778 e69e 500
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
11:29
2283 3cb0
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadeparter departer
zbroo
11:23

September 04 2017

zbroo
23:53
3785 4a6c 500

.

Czerwona nić to starożytny mit, według którego nie ma żadnego znaczenia, w jakiego rodzaju związku tkwimy, ani też odległość dzieląca dwie kochające się osoby. Będą one zawsze ze sobą związane, choć może się zdarzyć, że dopiero pod koniec swojej drogi.

Ta czerwona nić symbolizuje przeznaczenie, jej cechą szczególną jest to, że nigdy nie może zostać zerwana, bez względu na rozwój wydarzeń.

Nie ma żadnego znaczenia czas, jakiego będziesz potrzebować do spotkania swojej drugiej połówki, ani też czas spędzony w samotności. Nawet jeśli mieszkacie w różnych stronach świata, ta symboliczna czerwona nić jest w stanie rozciągnąć się tak, że Wasze serca będą zawsze dzięki niej połączone.

Czerwona nić jest z Tobą od momentu narodzin i podąża za Tobą przez całe Twoje życie. Mówi się, że księżyc wyłania się co wieczór, aby osobiście ujrzeć każde nowo narodzone dziecko i połączyć ze sobą dwie nowe dusze specjalną nitką, która zostaje owiązana wokół palca każdego z dzieci. Zadecyduje ona o Twojej przyszłości i poprowadzi Twoją duszę przez życie tak, że nigdy nie zabłądzisz, nawet na krańcach świata.

"Mówi się, że w całym swoim życiu możesz mieć dwie wielkie miłości: jedna z nich dotyczy osoby, z którą się zwiążesz lub będziesz chciał żyć wiecznie; osoby, która może stać się matką lub ojcem Twoich dzieci… po prostu jest to ktoś, z kim będziesz chciał spędzić resztę swojego życia.

Ale mówi się także, że istnieje także druga wielka miłość, do osoby, którą zawsze stracisz. Do kogoś, z kim jesteś związany (związana) niewidzialną nicią już od momentu narodzin, tak mocno, że chemia panująca pomiędzy Wami będzie stanowiła przeszkodę uniemożliwiającą dotarcie do szczęśliwego finału.

Pewnego dnia ostatecznie zrezygnujesz z kolejnych starań… i zaczniesz szukać tego drugiego kogoś, kogo w końcu spotkasz. Ale miej świadomość tego, że nigdy nie będziesz w stanie spędzić każdej kolejnej nocy bez tęsknoty za dotykiem, pocałunkiem czy choćby szansą na jeszcze jedną rozmowę z tą pierwszą osobą.

Wiesz, o kim mówię, bo gdy czytasz te słowa, jego lub jej imię natychmiast przebiegło Ci przez myśl. Być może już dawno pozostawiłeś(-aś) tego kogoś za sobą, próbując zapomnieć o swoim cierpieniu i odnaleźć spokój (który w końcu nadejdzie), ale nie będzie ani jednego dnia, w którym ta osoba ponownie nie pojawi się w Twojej pamięci." (Paulo Coelho)

Od czasu do czasu oba opisywane rodzaje miłości kumulują się w tej samej osobie. Ale zazwyczaj występują jednak oddzielnie, w sposób ciągły generując u Ciebie jakąś formę żalu lub braku spełnienia.

Oba rodzaje miłości są niezbędne do życia jako takiego, tak więc należy być po prostu wdzięcznym losowi za możliwość przeżywania tak głębokich uczuć.

Ta hipotetyczna czerwona nić nie może być sterowana własną wolą lub świadomością. Nawet Twoja własna ignorancja nie jest w stanie jej zerwać, bo choć może być ona niewidoczna dla Ciebie, to nadal kieruje wieloma krokami i decyzjami, jakie podejmujesz w trakcie całego życia.

„Czerwona nić miłości” symbolizuje także okresy przed i po Twoim życiu, jest więc czymś, co potrafi na zawsze zmienić Twoją egzystencję i koncepcję samej miłości pojmowaną przez Ciebie. Czasami zbiegi okoliczności są tak silne, że nie da się uwierzyć w wyłącznie czysty przypadek.

Serce każdego człowieka na tej planecie przeplata się w jakiś sposób z drugą osobą w odwiecznej miłości. Możesz także spotkać określenia takie, jak bratnie dusze, czy też duchy o tym samym miejscu przeznaczenia… każde z nich dotyczy tak naprawdę tego samego zagadnienia.

Reposted fromLukrecja Lukrecja viaorelh orelh
03:21
4231 51b0 500

🔙

Reposted fromKiro Kiro viaMyBlackWings MyBlackWings
03:14
7585 6461
Reposted frompussyporn pussyporn viapesymista pesymista
02:46
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
zbroo
02:34
4434 515a 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan
01:56
2249 8d1c
01:53
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viapesymista pesymista
01:51
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viapesymista pesymista
01:50
2317 d47b 500
Reposted fromdivi divi viapesymista pesymista
zbroo
01:49
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viabrystol brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl