Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

zbroo
01:45
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabrystol brystol
zbroo
01:17
2208 52d7
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zbroo
00:57
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zbroo
00:56
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
zbroo
00:56
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaampajewska ampajewska

February 19 2018

zbroo
17:14
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viacaligula caligula
zbroo
17:13
0983 e742 500
Reposted fromnutt nutt viaorelh orelh
zbroo
17:12
6202 dce4
Reposted fromstundism stundism viaorelh orelh

February 14 2018

22:06
4306 1141
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
zbroo
22:05
6964 dde8 500
Reposted fromirmelin irmelin
zbroo
22:05
2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
zbroo
22:03
6942 64ec 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zbroo
22:03
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viairmelin irmelin
zbroo
21:57
zbroo
21:57
2825 a0ca
zbroo
21:56
7586 999c 500
But how?
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
zbroo
21:50
6941 4ca4
Reposted from4777727772 4777727772 viaorelh orelh
zbroo
21:21
0178 f635
Reposted from4777727772 4777727772 vialoveandsex loveandsex

January 18 2018

zbroo
16:03

January 16 2018

zbroo
22:06
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamrs-cold mrs-cold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl