Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

zbroo
21:09
1802 4d89
Reposted fromvanitaas vanitaas viaJasiuuu Jasiuuu
21:05
3921 9531
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaMyBlackWings MyBlackWings
zbroo
21:05

"Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym".

John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted fromBaraszka Baraszka
zbroo
20:54
2810 9429 500
Reposted fromjustyha justyha viakrewzwodka krewzwodka

June 22 2015

zbroo
22:03

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

zbroo
21:56
2976 c985 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasoadysta soadysta
zbroo
21:54
4322 b316 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vialoveandsex loveandsex
zbroo
21:53
3597 a0e3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaJasiuuu Jasiuuu

June 07 2015

21:02
1580 d5a2
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamarghot marghot
zbroo
00:24
9455 5908
00:04
6538 b76b

laureenamate:

Keep fighting

Reposted fromclitoris clitoris viakatkad katkad

June 06 2015

zbroo
23:58

May 28 2015

23:55
9337 ed93
Reposted fromzi zi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zbroo
23:53

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo via0 0
zbroo
23:49
8890 fceb 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viahouda houda
zbroo
23:35
Reposted fromfungi fungi viapiskor piskor
zbroo
23:35
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viazajeb zajeb
23:32
1447 e14b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadisheveled disheveled
zbroo
23:32
4354 f207 500
Reposted fromraksha raksha viaszyy szyy
23:23

shychiaichi:

when ur in a bad mood but dont want to worry your friends

image

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl